MENU
06.05.2019. | News

Radnici FDS d.o.o. Sarajevo dobrovoljno darovali krv

U prostorima FDS-a u petak, 26.04.2019.g. je realizovana humana akcija dobrovoljnog darivanja krvi.
Tom prilikom 20 radnika FDS d.o.o. je dobrovoljno darovalo krv.
Ovaj humani projekat u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu FBiH ima tradicionalni karakter i realizuje se još od 1990.godine.
Na taj način radnici (dobrovoljni davaoci krvi) učešćem u ovom projektu pored ostvarivanja opšteg društvenog interesa (spašavanja ljudskog života) doprinose i tradicionalnom renomeu Fabrike duhana Sarajevo kao ugledne, humane i društveno odgovorne kompanije, koja je uvijek podržavala humane i humanitarne projekte od opšteg društvenog interesa.