1972. - 1992.

 

Od 1971. godine Fabrika duhana Sarajevo se, u cilju modernizacije, okreće ka uvozu savremene opreme, koja je primjerena novoj tehnologiji proizvodnje cigareta.

 

 

 

Takva orijentacija, omogućila je Fabrici da postane jedna od najmodernijih duhanskih fabrika u Evropi i vodeća na južnoslovenskim prostorima. Insistiranje na modernizaciji, kako u pogledu samog procesa proizvodnje, tako i stručnog osposobljavanja kadrova, rezultiralo je 1970. godine potpisivanjem ugovora sa svjetski poznatom kompanijom „Philip Morris“, o proizvodnji cigareta „Marlboro“, čija je realizacije započela već naredne, 1971. godine.

 

 

 

Uspješna saradnja sa „Philip Morrisom“ nastavljena je sve do 1992. godine, kada je prekinuta usljed objektivnih ratnih okolnosti.