24.06.2015

Na osnovu člana 241, 242 i 245 Zakona o privrednim društvima (Sl.novine F BiH broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03 68/05, 91/07 i 84/08) Nadzorni odbor Društva na sjednici održanoj dana 19.06.2015. g. donio je odluku o sazivanju Skupštine društva Fabrike duhana Sarajevo d.d., na osnovu čega se objavljuje slijedeće

 

O B A V J E Š T E NJ E

O SAZIVANJU XX SKUPŠTINE DRUŠTVA FABRIKE DUHANA SARAJEVO D.D. SARAJEVO

 

Obavještavaju se dioničari Fabrike duhana Sarajevo d.d. da će se dvadeseta Skupština dioničara Fabrike duhana Sarajevo d.d. održati dana 15. jula 2015. g. (srijeda)...više>>

01.06.2015

Fabrika duhana Sarajevo d.d. je izvršila korekcije maloprodajnih cijena svojih proizvoda u segmentu cigareta. Korigovane maloprodajne cijene cigareta će se primjenjivati od 01. 06. 2015. godine.

Cjenovnik sa korigovanim cijenama možete pogledati na linku

 

 

15.05.2015

 

 

 

 

 

20.03.2015

POJAŠNJENJE ZA POTROŠAČE DUHANSKIH PROIZVODA

 

Stupanjem na snagu Zakona o akcizama BiH u julu 2009. godine došlo je do značajnog povećanja maloprodajnih cijena duhanskih proizvoda. I tada smo a i danas tvrdimo da nije bilo potrebe za tako drastičnim povećanjem stopa poreza u kratkom vremenskom periodu uvažavajući tešku ekonomsku situaciju u BiH i realan pad kupovne moći potrošača.

 

Kao društveno odgovorna kompanija koja je uvijek u prvi plan stavljala interese svojih cijenjenih kupaca, uvijek smo vodili računa da u potpunosti ispoštujemo zakonske odredbe u pogledu visine poreza, a da istovremeno ponudimo kupcima kvalitetan proizvod po što je moguće povoljnijoj cijeni.

 

Nažalost, dio javnosti nije dobro informisan o strukturi maloprodajne cijene duhanskih proizvoda, te Vam želimo na slikovit način prikazati istu.

 

 

 

 

 

Iz priloženog je jasno vidljivo da porez na proizvode (akciza i PDV) najznačajnije učestvuje u maloprodajoj cijeni proizvoda jer isti kod cigareta iznosi 88%, a kod rezanih duhana 81%.

 

Nadamo se da je ovo saopštenje dalo jasniju sliku o tome šta utiče na formiranje visine maloprodajnih cijena duhanskih proizvoda, te da će eliminisati tendenciozne informacije i mišljenje da su proizvođači duhanskih prerađevina "krivci" za visoke cijene istih.

 

Istovremeno, još jednom, izražavamo duboku zahvalnost našim cijenjenim potrošačima uz čiju vjernost Fabrika duhana Sarajevo i dalje zauzima lidersku poziciju na tržištu Bosne i Hercegovine.

 

                                                                                                                                                                  Služba za odnose s javnošću FDS d.d.

 

 

12.03.2015

Suočeni sa distribucijom ogromnog broja letaka, te ponudom putem interneta, čime se reklamira “promotivna” prodaja duhana navodno proizvedenih u Fabrici duhana Sarajevo dd, pa i sa „dostavom na kućnu adresu“ pozivom na određene mobilne telefone, izdajemo UPOZORENJE svim potrošačima:

Originalni proizvodi rezanog duhana, proizvedeni po vrhunskim recepturama u različitim pakovanjima Fabrike duhana Sarajevo dd Sarajevo su:

 

 

Distribuiraju se ISKLJUČIVO putem regularnih kanala prodaje: malih i velikih trgovina, kiosaka / trafika, tržnih centara, benzinskih pumpi, označeni zakonom propisanim akciznim markicama i proizvođačkom deklaracijom. UPOZORAVAMO potrošače da je prodaja proizvoda pod robnom markom FDS-a, a koja se reklamira putem pomenutih letaka i internet portala nelegalna i podliježe krivičnoj odgovornosti (član 45 Zakona o duhanu BiH i član 41 Zakona o akcizama BiH, Zakon o zaštiti intelektualne svojine).

 

Dodatno upozoravamo da su duhani koji se prodaju na nelegalne načine, nekvalitetni, nekontrolisani i tretirani štetnim hemikalijama, te vrlo vjerovatno predstavljaju veliku opasnost po zdravlje svih koji ih konzumiraju! Na bazi analiza uzoraka “švercovanih duhana” koje smo prikupili na brojnim prodajnim mjestima u BIH, a koje su urađene u akreditiranim laboratorijama za kontrolu duhana u Njemačkoj, sa sigurnošću možemo tvrditi da isti sadrže ostatke teških metala, smrtonosnih pesticida te hemijske supstance koje ozbiljno mogu narušiti zdravlje konzumenata, a o čemu ćemo uskoro detaljno informisati javnost.

 

Obzirom da prodaja falsificiranih duhanskih prerađevina na crnom tržištu, osim što šteti ugledu vrhunskih proizvoda FDS-a, postaje ozbiljan društveni problem sa karakteristikama organiziranog kriminala, ponovo apelujemo na sve odgovorne osobe, organe i institucije da učine maksimalne napore da zaustave ovu i slične prodaje. U prvom redu očekujemo hitnu intervenciju policijskih organa, Tržišnih i ostalih inspekcija, Uprave za indirektno / neizravno oporezivanje, entitetskih Ministarstava zdravlja itd. na suzbijanju ove pojave koja može imati katastrofalne posljedice najprije po zdravlje građana, a zasigurno i na punjenje budžeta BiH.

 

                                                                                                                                                  Služba za odnose s javnošću FDS d.d.

07.11.2014