15.05.2015

 

 

 

 

 

20.03.2015

POJAŠNJENJE ZA POTROŠAČE DUHANSKIH PROIZVODA

 

Stupanjem na snagu Zakona o akcizama BiH u julu 2009. godine došlo je do značajnog povećanja maloprodajnih cijena duhanskih proizvoda. I tada smo a i danas tvrdimo da nije bilo potrebe za tako drastičnim povećanjem stopa poreza u kratkom vremenskom periodu uvažavajući tešku ekonomsku situaciju u BiH i realan pad kupovne moći potrošača.

 

Kao društveno odgovorna kompanija koja je uvijek u prvi plan stavljala interese svojih cijenjenih kupaca, uvijek smo vodili računa da u potpunosti ispoštujemo zakonske odredbe u pogledu visine poreza, a da istovremeno ponudimo kupcima kvalitetan proizvod po što je moguće povoljnijoj cijeni.

 

Nažalost, dio javnosti nije dobro informisan o strukturi maloprodajne cijene duhanskih proizvoda, te Vam želimo na slikovit način prikazati istu.

 

 

 

 

 

Iz priloženog je jasno vidljivo da porez na proizvode (akciza i PDV) najznačajnije učestvuje u maloprodajoj cijeni proizvoda jer isti kod cigareta iznosi 88%, a kod rezanih duhana 81%.

 

Nadamo se da je ovo saopštenje dalo jasniju sliku o tome šta utiče na formiranje visine maloprodajnih cijena duhanskih proizvoda, te da će eliminisati tendenciozne informacije i mišljenje da su proizvođači duhanskih prerađevina "krivci" za visoke cijene istih.

 

Istovremeno, još jednom, izražavamo duboku zahvalnost našim cijenjenim potrošačima uz čiju vjernost Fabrika duhana Sarajevo i dalje zauzima lidersku poziciju na tržištu Bosne i Hercegovine.

 

                                                                                                                                                                  Služba za odnose s javnošću FDS d.d.

 

 

12.03.2015

Suočeni sa distribucijom ogromnog broja letaka, te ponudom putem interneta, čime se reklamira “promotivna” prodaja duhana navodno proizvedenih u Fabrici duhana Sarajevo dd, pa i sa „dostavom na kućnu adresu“ pozivom na određene mobilne telefone, izdajemo UPOZORENJE svim potrošačima:

Originalni proizvodi rezanog duhana, proizvedeni po vrhunskim recepturama u različitim pakovanjima Fabrike duhana Sarajevo dd Sarajevo su:

 

 

Distribuiraju se ISKLJUČIVO putem regularnih kanala prodaje: malih i velikih trgovina, kiosaka / trafika, tržnih centara, benzinskih pumpi, označeni zakonom propisanim akciznim markicama i proizvođačkom deklaracijom. UPOZORAVAMO potrošače da je prodaja proizvoda pod robnom markom FDS-a, a koja se reklamira putem pomenutih letaka i internet portala nelegalna i podliježe krivičnoj odgovornosti (član 45 Zakona o duhanu BiH i član 41 Zakona o akcizama BiH, Zakon o zaštiti intelektualne svojine).

 

Dodatno upozoravamo da su duhani koji se prodaju na nelegalne načine, nekvalitetni, nekontrolisani i tretirani štetnim hemikalijama, te vrlo vjerovatno predstavljaju veliku opasnost po zdravlje svih koji ih konzumiraju! Na bazi analiza uzoraka “švercovanih duhana” koje smo prikupili na brojnim prodajnim mjestima u BIH, a koje su urađene u akreditiranim laboratorijama za kontrolu duhana u Njemačkoj, sa sigurnošću možemo tvrditi da isti sadrže ostatke teških metala, smrtonosnih pesticida te hemijske supstance koje ozbiljno mogu narušiti zdravlje konzumenata, a o čemu ćemo uskoro detaljno informisati javnost.

 

Obzirom da prodaja falsificiranih duhanskih prerađevina na crnom tržištu, osim što šteti ugledu vrhunskih proizvoda FDS-a, postaje ozbiljan društveni problem sa karakteristikama organiziranog kriminala, ponovo apelujemo na sve odgovorne osobe, organe i institucije da učine maksimalne napore da zaustave ovu i slične prodaje. U prvom redu očekujemo hitnu intervenciju policijskih organa, Tržišnih i ostalih inspekcija, Uprave za indirektno / neizravno oporezivanje, entitetskih Ministarstava zdravlja itd. na suzbijanju ove pojave koja može imati katastrofalne posljedice najprije po zdravlje građana, a zasigurno i na punjenje budžeta BiH.

 

                                                                                                                                                  Služba za odnose s javnošću FDS d.d.

07.11.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.11.2014

Obavještenje za dioničare „Fabrike duhana Sarajevo“ d.d. Sarajevo o isplati dividende

 

Dana 02.09.2014. godine održana je Skupština društva „FABRIKE DUHANA SARAJEVO“ d.d. Sarajevo, na kojoj je donijeta Odluka o usvajanju finansijskih izvještaja i raspodjeli dobiti za 2012. godinu u cilju realizacije Odluke br. SD-04/13 od 22.07.2013. godine o isplati dividende. Društvo će isplatiti dividendu u ukupnom iznosu od 4.485.992,00 KM, odnosno 3,50 KM po dionici prema listi vlasnika vrijednosnih papira Fabrike duhana Sarajevo d.d. Sarajevo, dobivenoj iz Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH (RVP-a), na dan donošenja odluke o isplati dividende tj. na dan 22.07.2013. godine.

 

U cilju realizacije odluke o isplati dividende pozivaju se dionočari FDS d.d. Sarajevo, da FDS-u radi ispalete dividende dostave sljedeću dokumentaciju: više >>>

 

 

 

 

29.09.2014

 

 

 

 

 

 

 

Na međunarodnom sajmu „Inter-tabak 2014.“ koji je održan od 19. - 21. 09. 2014. godine u Dortmundu, na kojem je učestvovalo preko 460 izlagača iz 50 zemalja svijeta, uručena su i priznanja za kvalitet proizvoda Fabrike duhana Sarajevo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U organizaciji „International Tobacco Tasting Awards“ zlatnom medaljom za kvalitet nagrađeni su proizvodi AurA red premium, Aura gold premium i CODE Blue, a nagrade je u ime Fabrike duhana Sarajevo primio Mustafa Bibić – export manager FDS-a.

 

Ovo je još jedno u nizu priznanja koje proizvodi Fabrike duhana Sarajevo osvajaju na međunarodnim testiranjima kvaliteta, što dodatno potvrđuje da povjerenje koje im poklanja veliki broj potrošača nije slučajno.