16.12.2015

Obavještenje za dioničare „Fabrike duhana Sarajevo“ d.d. Sarajevo o isplati dividende

 

Dana 28.10.2015. godine održana je Skupština društva „FABRIKE DUHANA SARAJEVO“ d.d. Sarajevo, na kojoj je donijeta Odluka o isplati dividende iz 2014. godine.

 

Društvo će isplatiti dividendu u ukupnom iznosu od 2.691.595,20 KM, odnosno 2,10 KM po dionici, prema listi vlasnika vrijednosnih papira Fabrike duhana Sarajevo d.d. Sarajevo dobivenoj iz Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH (RVP-a), na dan donošenja Odluke o isplati dividende.

 

U cilju realizacije Odluke o isplati dividende pozivaju se dioničari FDS d.d. Sarajevo, da FDS-u radi isplate dividende dostave sljedeću dokumentaciju: više >>>

 

 

 

 

18.11.2015

 

 

 

 

 

07.10.2015

Na osnovu člana 241, 242 i 245 Zakona o privrednim društvima (Sl.novine F BiH broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03 68/05, 91/07 i 84/08) Nadzorni odbor Društva na sjednici održanoj dana 06.10.2015. g. donio je odluku o sazivanju Skupštine društva Fabrike duhana Sarajevo d.d., na osnovu čega se objavljuje slijedeće

 

O B A V J E Š T E NJ E

O SAZIVANJU XXI SKUPŠTINE DRUŠTVA FABRIKE DUHANA SARAJEVO D.D. SARAJEVO

 

Obavještavaju se dioničari Fabrike duhana Sarajevo d.d. da će se XXI Skupština dioničara Fabrike duhana Sarajevo d.d. održati dana 28.10.2015. g. (srijeda)...više>>

10.09.2015

Obavještenje za dioničare „Fabrike duhana Sarajevo“ d.d. Sarajevo o isplati dividende

 

Dana 15.07.2015. godine održana je Skupština društva „FABRIKE DUHANA SARAJEVO“ d.d. Sarajevo, na kojoj je donijeta Odluka o isplati dividende za 2013.godinu.

 

Društvo će isplatiti dividendu u ukupnom iznosu od 3.716.964,80 KM, odnosno 2,90 KM po dionici, prema listi vlasnika vrijednosnih papira Fabrike duhana Sarajevo d.d. Sarajevo dobivenoj iz Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH (RVP-a), na dan donošenja Odluke o isplati dividende. U cilju realizacije Odluke o isplati dividende pozivaju se dioničari FDS d.d. Sarajevo, da FDS-u radi isplate dividende dostave sljedeću dokumentaciju: više >>>

 

 

 

 

26.06.2015

 

 

 

 

 

24.06.2015

Na osnovu člana 241, 242 i 245 Zakona o privrednim društvima (Sl.novine F BiH broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03 68/05, 91/07 i 84/08) Nadzorni odbor Društva na sjednici održanoj dana 19.06.2015. g. donio je odluku o sazivanju Skupštine društva Fabrike duhana Sarajevo d.d., na osnovu čega se objavljuje slijedeće

 

O B A V J E Š T E NJ E

O SAZIVANJU XX SKUPŠTINE DRUŠTVA FABRIKE DUHANA SARAJEVO D.D. SARAJEVO

 

Obavještavaju se dioničari Fabrike duhana Sarajevo d.d. da će se dvadeseta Skupština dioničara Fabrike duhana Sarajevo d.d. održati dana 15. jula 2015. g. (srijeda)...više>>