12.03.2016

Na osnovu člana 229 i 230 Zakona o privrednim društvima (Sl.novine F BiH broj 81/15) Nadzorni odbor Društva na sjednici održanoj dana 10.03.2016.g. donio je odluku o sazivanju vanredne Skupštine društva Fabrike duhana Sarajevo d.d., na osnovu čega se objavljuje slijedeće

 

O B A V J E Š T E NJ E

O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA FABRIKE DUHANA SARAJEVO D.D. SARAJEVO

 

Obavještavaju se dioničari Fabrike duhana Sarajevo d.d. da će se vanredna Skupština dioničara Fabrike duhana Sarajevo d.d. održati dana 28.03. 2016.g. (ponedeljak)....više>>

29.01.2016

S obzirom na sve učestalije prijave savjesnih građana koje dolaze na našu adresu, a koji prijavljuju da pojedinci neovlašteno vrše usluge „dostave na kućnu adresu“ duhana navodno proizvedenih u Fabrici duhana Sarajevo dd, ponovno izdajemo UPOZORENJE svim potrošačima:

 

Proizvodi Fabrike duhana Sarajevo d.d., proizvedeni po vrhunskim recepturama od najkvalitetnijih domaćih i uvoznih duhana, originalno upakovani u različite pakovne jedinice distribuiraju se ISKLJUČIVO putem regularnih kanala prodaje: malih i velikih trgovina, kiosaka / trafika, tržnih centara, benzinskih pumpi, označeni zakonom propisanim akciznim markicama i proizvođačkom deklaracijom. Svaki proizvod koji ne sadrži pomenute elemente nije proizveden u Fabrici duhana Sarajevo i predstavlja krivotvoreni proizvod.

 

Takođe skrećemo pažnju cijenjenim potrošačima da prodaja proizvoda pod robnom markom FDS-a na bilo koji drugi način izvan pomenutih kanala prodaje, je nelegalna i podliježe krivičnoj odgovornosti (član 45 Zakona o duhanu BiH i član 41 Zakona o akcizama BiH, Zakon o zaštiti intelektualne svojine).

 

Dodatno, upozoravamo da su duhani koji se prodaju na nelegalne načine, nekvalitetni, nekontrolisani, nisu propisno tehnološki obrađeni, uz to i tretirani štetnim hemikalijama, te predstavljaju veliku opasnost po zdravlje svih koji ih konzumiraju! Na bazi analiza uzoraka «švercovanih duhana» koje smo prikupili na brojnim prodajnim mjestima u BIH, a koje su urađene u akreditiranim laboratorijama za kontrolu duhana u Njemačkoj, sa sigurnošću možemo tvrditi da isti sadrže ostatke teških metala, smrtonosno opasnih pesticida te hemijske supstance koje ozbiljno mogu narušiti zdravlje konzumenata, a o čemu smo ranije detaljno informisati javnost.

 

Obzirom da prodaja falsificiranih duhanskih prerađevina na crnom tržištu, osim što šteti ugledu vrhunskog proizvođača kakav je FDS, postaje ozbiljan društveni problem sa karakteristikama organiziranog kriminala, te ponovo apelujemo na sve odgovorne osobe, organe i institucije da učine maksimalne napore da zaustave ovu i slične protivzakonite prodaje.

 

U prvom redu očekujemo hitnu intervenciju policijskih organa, Tržišnih i ostalih nadležnih inspekcija, Uprave za indirektno / neizravno oporezivanje, entitetskih Ministarstava zdravlja itd. na suzbijanju ove pojave koja može imati katastrofalne posljedice najprije po zdravlje građana, a zasigurno i na punjenje budžeta BiH.

 

Služba za odnose s javnošću FDS d.d.

Sarajevo, 28.01.2016.

 

01.01.2016

POJAŠNJENJE ZA POTROŠAČE DUHANSKIH PROIZVODA

 

Stupanjem na snagu Zakona o akcizama BiH u julu 2009. godine došlo je do značajnog povećanja maloprodajnih cijena duhanskih proizvoda. I tada smo a i danas tvrdimo da nije bilo potrebe za tako drastičnim povećanjem stopa poreza u kratkom vremenskom periodu uvažavajući tešku ekonomsku situaciju u BiH i realan pad kupovne moći potrošača.

 

Kao društveno odgovorna kompanija koja je uvijek u prvi plan stavljala interese svojih cijenjenih kupaca, uvijek smo vodili računa da u potpunosti ispoštujemo zakonske odredbe u pogledu visine poreza, a da istovremeno ponudimo kupcima kvalitetan proizvod po što je moguće povoljnijoj cijeni.

 

Nažalost, dio javnosti nije dobro informisan o strukturi maloprodajne cijene duhanskih proizvoda, te Vam želimo na slikovit način prikazati istu.

 

 

 

 

 

 

Iz priloženog je jasno vidljivo da porez na proizvode (akciza i PDV) najznačajnije učestvuje u maloprodajoj cijeni proizvoda jer isti kod cigareta iznosi 88%, a kod rezanih duhana više od 84%.

 

Nadamo se da je ovo saopštenje dalo jasniju sliku o tome šta utiče na formiranje visine maloprodajnih cijena duhanskih proizvoda, te da će eliminisati tendenciozne informacije i mišljenje da su proizvođači duhanskih prerađevina "krivci" za visoke cijene istih.

 

Istovremeno, još jednom, izražavamo duboku zahvalnost našim cijenjenim potrošačima uz čiju vjernost Fabrika duhana Sarajevo i dalje zauzima lidersku poziciju na tržištu Bosne i Hercegovine.

 

                                                                                                                                                                  Služba za odnose s javnošću FDS d.d.

 

 

18.12.2015

Fabrika duhana Sarajevo izlagala na Sajmu duhana i duhanskih proizvoda u Dubaiju

 

 

Dvodnevni međunarodni sajam duhana i duhanskih proizvoda „World Tobacco Middle East 2015“ održan je 14. i 15. decembra 2015. godine u „Dubai World Trade Centre“ – Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati.

 

Ovaj sajam je okupio preko 160 renomiranih izlagača iz cijelog svijeta – poznatih proizvođača duhana i duhanskih proizvoda, te proizvođača repromaterijala i opreme koje koristi ova industrija.

 

U sunčanom Dubaiju, ovo mjesto je bilo dvodnevno žarište duhanske industrije – najavljeni su novi proizvodi i industrijska unaprjeđenja, kompanije su se predstavljale novim kupcima ili pak koristile priliku za sastanke sa ino partnerima kako starim, tako i sa potencijalnim novim...

 

Ove godine na ovom značajnom sajmu učestvovala je i Fabrika duhana Sarajevo izlažući svoje proizvode za koje je pokazan veliki interes kako među posjetiocima sajma, tako i među samim izlagačima i distributerima duhanskih proizvoda.

 

Uspostavljeni brojni novi poslovni kontakti će nesumnjivo značajno doprinijeti konstantno rastućem izvozu proizvoda FDSa, od kojih su se neki već etablirali na tržištima Afrike i Bliskog istoka, gdje je Fabrika duhana Sarajevo prepoznata kao ozbiljan i pouzdan partner, kako među kupcima njenih proizvoda, tako i kod onih koji koriste znanje i kapacitete FDS-a za proizvodnju privatnih brendova namijenjenih navedenim tržištima.

 

 

16.12.2015

Obavještenje za dioničare „Fabrike duhana Sarajevo“ d.d. Sarajevo o isplati dividende

 

Dana 28.10.2015. godine održana je Skupština društva „FABRIKE DUHANA SARAJEVO“ d.d. Sarajevo, na kojoj je donijeta Odluka o isplati dividende iz 2014. godine.

 

Društvo će isplatiti dividendu u ukupnom iznosu od 2.691.595,20 KM, odnosno 2,10 KM po dionici, prema listi vlasnika vrijednosnih papira Fabrike duhana Sarajevo d.d. Sarajevo dobivenoj iz Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH (RVP-a), na dan donošenja Odluke o isplati dividende.

 

U cilju realizacije Odluke o isplati dividende pozivaju se dioničari FDS d.d. Sarajevo, da FDS-u radi isplate dividende dostave sljedeću dokumentaciju: više >>>