26.01.2017

Održana vanredna Skupština dioničara FDS d.d.

 

Dana 25.01.2017.g. održana je vanredna Skupština dioničara FDS d.d.

 

Donesena je odluka o razrješenju članova Nadzornog odbora FDS d.d., pojedinačno.

 

Imenovan je novi Nadzorni odbor u sastavu:

1. gosp. Alexander Walther

2. gosp. Markus Philipp Schwimann

3. gosp. Michael Pramberger

4. gosp. Mate Andabaka

5. gosp. Zvonimir Buterin