Šta sadrži cigareta

 

Fabrika duhana Sarajevo trenutno proizvodi 17 brendova svrstanih u nekoliko porodica (Drina, AurA, Code, Royal, 8 (osmica), Diva Slims, i RD-rezani duhan u rasponu od full flavour do super lights. U cilju obezbjeđenja vrhunskog kvaliteta naših proizvoda i njihove prepoznatljivosti na tržištu, duhanske mješavine FDS-a su sastavljene od biranih, visokokvalitetnih tipova uvoznih i domaćih duhana.

Naši duhanski stručnjaci nadgledaju razvoj duhana na polju, prate njegov otkup i učestvuju na svjetskim aukcijama, te brižno spravljaju vlastite mješavine za svaki tip duhana ponaosob.

Porijekla tih duhana govore da se radi o najznačajnijim svjetskim duhanskim regionima jer je tu uključena Flue - Cured Virginia iz Brazila, Zimbabvea, Indije, Kine, Burley iz Malavija, Brazila, Indije, Orijentalni duhani iz Makedonije, Maryland iz USA, Kentucky iz Malavija te duhanska folija najznačajnijeg svjetskog proizvođača iz Francuske .

Nije zapostavljena ni domaća duhanska sirovina, tako da duhani tipa Flue - Cured Virginia i Burley iz regiona Posavine, kao i semi-orijentalni hercegovački ravnjak učestvuju sa oko 35% u recepturama naših cigareta.

FDS pruža značajnu stručnu i finansijsku potporu očuvanju proizvodnje domaćih duhana i unapređenju njihove kvalitete i upotrebne vrijednosti.

 

U blendovima za izradu cigareta, stručnjaci FDS-a koriste aditive i arome najpoznatijih svjetskih proizvodjača isključivo namijenjene prehrambenoj industriji, a u skladu sa GPP, GLP i FEMA-GRAS standardima, a s ciljem postizanja najboljih kvalitativnih osobina koji će zadovoljiti probirljive ukuse naših potrosača. Prilikom upotrebe svi aditivi prolaze rigoroznu kontrolu Službe garancije kvaliteta koja obuhvata fizičko-hemijsku, senzornu i degustacionu ocjenu repromaterijala i gotovog proizvoda.

Već više od 35 godina, u sklopu Fabrike duhana Sarajevo, nalazi se i odjeljenje za izradu filter štapića, koje je u prijeratnom periodu bilo najveći proizvođač filter štapića na području bivše Jugoslavije. Odjeljenje filter štapića je nakon rata potpuno obnovljeno, stare proizvodne linije su zamjenjene modernim (HAUNI- Njemačka), a trenutno se proizvode filteri različite denijaže koji se upotrebljavaju u duhanskoj industriji.

Filteri su izrađeni od sekundarnog acetata celuloze i proizvode se u različitim dimenzijama od 60-120 mm. Odjeljenje za filter štapiće proizvodi i filtere za lights program cigareta. Sirovine za pravljenje filtera se uvoze od svjetski poznatih dobavljača (Rhodia-Njemačka) kao i papir različitog poroziteta, koji se dobavlja od austrijske firme Wattens uz uobičajni aplikator glicerol-triacetat (triacetin).