Strategija društveno odgovornog poslovanja

 

Kao odgovorna kompanija prisutni smo u svim aspektima života tih zajednica, razumijemo njihove potrebe, djelujemo u njihovu korist, a tako / time i u korist naših zaposlenih. Naše aktivnosti kontinuirano razvijamo nastojeći biti:
Udruženjima & asocijacijama → Najpoželjniji partner
Zaposlenicima → Najbolji poslodavac
Lokalnoj zajednici → Odgovorna kompanija
Kupcima → Prvi izbor
Investitorima → Konstantan rast

 

Strateško opredjeljenje Fabrike duhana Sarajevo je maksimalno odgovorno poslovanje i briga o svim stakeholderima. Posebno mjesto zauzima briga o društvenoj zajednici.  Ovaj dokument:

1. Utvrđuje pravac društvene odgovornosti u smislu šta Fabrika duhana Sarajevo u budućnosti želi postići, gdje ide i čemu teži
2. Utvrđuje ciljeve i smjernice ka tom pravcu
3. Formuliše strategiju kojom će se dostićiti rezultati
4. Definiše način implementacije strategije
5. Definiše metode vrednovanja rezultata i iniciranja korektivnih aktivnosti  u dugoročnim pravcima u svjetlu aktuelnog iskustva, promijenjenih uslova, novih ideja i novih mogućnosti.


Strateški pravac – razvijanje „društvene svijesti“ Fabrike duhana Sarajevo
Vrednujući prilike u okruženju, bh zajednici je potrebna podrška u svim segmentima društva od značaja kako za pojedinca tako i za sveukupnu zajednicu. Kao jedan od najvećih poslovnih sistema u BiH, Fabrika duhana Sarajevo se profilira kao društveno odgovorna kompanija koja ulaže u budućnost bh zajednice kroz materijalni, moralni i svaki drugi vid podrške.

Etično ponašanje je sastavni dio organizacije, način života koji je duboko ukorijenjen u kolektivno tijelo Fabrike duhana Sarajevo. U svakom poslovnom poduhvatu FDS-a, etično ponašanje je norma tj. način vođenja poslova koji se prenosi s generacije na generaciju zaposlenih na svim nivoima organizacione strukture.

Uprava Fabrike duhana Sarajevo, od vrha naniže, odgovorna je za davanje primjera ličnim ponašanjem i stavovima te stvaranjem okruženja koje ne samo da potiče i nagrađuje etično ponašanje već smatra da je neprihvatljivo sve što je manje od toga.

Osnovni ciljevi u pravcu ostvarenja ovog strateškog opredjeljenja su podrška:
- Obrazovanju
- Marginaliziranim grupama u društvu
- Sportu
- Kulturi
- Projektima od značaja za okoliš, javno zdravlje i drugi projekti koji daju dodatnu vrijednost društvenoj zajednici.


Strategija za dostizanje ciljeva
U skladu s defisanim strateškim opredjeljenjem, Fabrika duhana Sarajevo usmjerava svoje resurse ne samo u marketinška ulaganja koja su komercijalnog karaktera, nego i u projekte koji izgrađuju vrijednost. FDS nastavlja pokazivati predanost cilju razvijanja društvene svijesti. Pored materijalne podrške definisanim društvenim zajednicama i grupama, FDS ulaže i u zaposlene kroz kontinuiranu edukaciju na polju društvene odgovornosti.


Implementacija strategije

     Obrazovanje
Fabrika duhana Sarajevo će putem Fondacije FDS-a za stipendiranje učenika i studenata nastaviti pružati podršku učenicima i studentima kako onim najtalenovanijim tako i onima kojima je ta pomoć najpotrebnija. Sva pravila vezana za dodjelu stipendija kao i sva druga pravila su detaljno regulisana Statutom Fondacije.

     Marginalizirane grupe društva
Sportski klubovi i udruženja kojima je potrebna podrška društvene zajednice i s kojima Fabrika duhana Sarajevo razvija dugoročnu saradnju su:
• Odbojkaški klub invalida „Fantomi“
• Centar za djecu i omladinu s posebnim potrebama “Los Rosales” Mostar
• Udruženje za podršku osobama s intelektualnim teškoćama KS “Oaza”
• Art radionica – udruženje za cerebralnu paralizu KS
• Udruženje majki djece s posebnim potrebama “Radost života”
• Centar “Vladimir Nazor”

     Sport
S obzirom na to da mnogi sportski klubovi u Bosni i Hercegovini ne bi mogli funkcionisati bez materijalne podrške privrednih i državnih subjekata, Fabrika duhana Sarajevo će i u budućnosti pružati finansijku podršku mnogim sportskim klubovima širom Bosne i Hercegovine.

     Kultura
Osnovni cilj podrške kulturi je zaštita kulturnog i arheološkog naslijeđa urbanog razvoja Bosne i Hercegovine i svega što doprinosi kvaliteti življenja.
Koncept po kome je pitanje etike i društvene odgovornosti regulisano slobodnim tržištem i pravnim sistemom države, omogućava privrednim subjektima da mogu čiste savjesti raditi šta god im sistem omogućava. Fabrika duhana Sarajevo se opredjeljuje za koncept koji odgovornost ne stavlja u ruke sistema, već ju preuzima u svoje ruke primjenjujući visoke standarde etike i morala pri donošenju poslovnih odluka, bez obzira na to šta „sistem“ u Bosni i Hercegovini omogućava.
Usljed nedostatka materijalnih sredstava, no prvenstveno nedostatka osjećaja i svijesti za kulturnu baštinu lokalnih vlasti, a u svjetlu prethodno navedenih argumenata i stavova, Fabrika duhana Sarajevo će kroz materijalnu podršku projektu Rekonstrukcije i revitalizacije Firuz-begovog hamama pomoći u stvaranju dugoročne koristi građanima Sarajeva i Bosne i Hercegovine.

     Ostali projekti
Od ostalih udruženja i ustanova s kojima Fabrika duhana Sarajevo razvija dugoročnu saradnju mogu se izdvojiti:
- Vlašić planet života
- Zavod za transfuziologiju BiH

Zaposlenici FDS-a zajedno sa stipendistima Fondacije FDS nastavit će s volontiranjem u projektu pošumljavanja i zatravljivanja planine Vlašić.
Također, zaposleni FDS-a nastavit će učestvovati u akcijama davanja krvi u saradnji sa Zavodom za transfuzilogiju FBiH.

 

Metode vrednovanja rezulatata i korektivne aktivnosti
Svaki projekat iz oblasti društvene odgovornosti ima svog projekt menadžera čiji su osnovni zadaci:
- Kontrola implementacije – mjerenje učinaka projekta
- Upoređivanje izmjerenih učinaka s utvrđenim planom
- Pružanje dovoljno informacija da bi se stekla prava slika o uspješnosti implementacije strategije u vidu foto dokmentacije, izvještaja i generalnog utiska značaja projekta.

Cilj kontrole je da menadžeri vrednuju dostignute rezultate u pogledu implementacije strateških opredjeljenja.

 

Vremenski okvir

Strategija je definisana za vremenski okvir od 3 godine.

 

Sarajevo, 17.08.2011.

Direktor Društva
Edin Mulahasanović, Dr.Sc.