MENU
Trenutno imamo svu neophodnu tehnologiju i opremu da proizvedemo:
Rezani duhan
Strips mješavinu
Berlej strips
Elspandirano rebro

U proizvodnji mješavina duhana koristimo Virginia (FCV), Burley (BU) i Oriental (OR) tipove duhana, a u zavisnosti od želja kupca možemo ponuditi:

Američku mješavinu
Virginia mješavinu
DF - dark fired

U navedene blendove može biti dodano expandirano rebro, duhanska folija (recon) i aromatizirati prema željama kupca.

Kroz naš potroflio možemo ponuditi:

  • Duhan za lulu
  • Mješavinu stripsa (tobacco strips blend)
  • Mješavinu obrađenog - tostiranog berleja uključujući top flavor na obrađen berlej (burley strips blend)
  • Expandirano rebro
  • Duhansku mješavinu za dalju fabrikaciju cigareta (Cut rag)
  • Rezani duhan (RYO/MYO)

FDS

Work position

 

T +387 33 278 932

F +387 33 663 740

E fds@fds.ba

Pošalji email