MENU

Kvalitet samog procesa garantujemo u svim segmentima.

 • vrhunskom opremom za processing (Primary, Secondary) vodećih proizvođača za duhanske tehnologije čije održavanje pratimo u saradnji s njima (Comas, Hauni, GD, ITM),
 • usaglašenim kapacitetima proizvodnih linija, mogućnosti kreiranja I postavljanja proizvodnih parametara namjenski za svaki proizvod,
 • stručnim vođenjem osoblja koje se stalno usavršava 
 • mogućnošću stalne provjere I analize ostvarenih parametara proizvodnje I Kvaliteta

Kvalitet gotovog proizvoda garantujemo svim aktivnostima vrhunski opremljenog Laboratorija uz opremu kupljenui održavanu  u saradnji sa vodećim proizvođačima opreme koja nije završena nabavkom, već nastavljena  kroz redovne obuke I servisiranje.

Sve analize rade se u skladu sa Coresta direktivama, odgovarajućim standardima I propisima za duhansku industriju. Zahvaljujući opremljenosti I stručnosti Laboratorija kvalitet naših ali I vaših proizvoda garantujemo:

 • Kontinuiranim praćenjem Kvaliteta sirovina I repromaterijala koji se nabavljaju I planiraju nabaviti
 • Praćenjem uzoraka iz redovne proizvodnje
 • Analizom gotovog proizvoda koja obuhvata
   - fizičku analizu od pakovanja do structure duhanske mješavine
   - hemijsku analizu od analize mješavine do analize duhanskog dima