MENU
Kako živimo u vremenima brzih promjena i familija PAUL je kreirana tako da se lako i brzo prilagođava prema željama kupca, kako duhanskom mješavinom tako i dizajnom pakovanja.
Za uspješnu transformaciju bitne su dobre i jake osnove koje PAUL ima u duhanskoj mješavini koja je bazirana na provjerenim kombinacijama najboljih i najfinijih duhana iz cijelog svijeta, obrađenih uz upotrebu najsavremenije tehnologije, slijedeći zahtjeve i želje nove generacije pušača.
Duhanska mješavina PAUL je bazirana kao american blend, a kombinacijama neduhanskuh materijala i formata cigareta i pakovanja može se prilagoditi zamisli i želji konzumenta.